ОШ "Јанко Веселиновић" Шабац    

Вести

20. Feb. 2016„Ђачко срце“ међу најбољим листовима и часописима у Србији

На Конкурсу за најуспешније листове и часописе основних и средњих школа у Републици Србији објављених у школској 2014/2015. години, који расписују Друштво за српски језик и књижевност Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Задужбина Милоша Црњанског, Републичка комисија у саставу проф. др Вељко Брборић(председник Комисије), Босиљка Милић (секретар Комисије), доц. др МиланАлексић, доц. др Весна Ломпар и мр Злата Златановић, одлучила је да „Ђачко срце“, лист ученика ОШ „Јанко Веселиновић“ из Шапца уврсти међу најбоље листове и часописе штампане у току школске 2014/2015. године и награди трећом наградом.

Једногласан је закључак жирија: високим квалитетом школских листова и часописа који су приспели наовогодишњи конкурс потврђује се велики значај школске периодике посебно занаставу српског језика и књижевности. Такође је од изузетног значаја и за ученике који су кроз ову школску активност могли да искажу своју личност, штоје највиши ниво ученичког постигнућа и истински највиши домет школе каообразовно-васпитне институције.