OШ Јанко Веселиновић - Шабац

Школски одбор

17. Mar. 2017 :: Састав Школског одбора

Име и презиме

Овлашћени предлагач

Саша Лазаревић, председник

Савет родитеља

Ивана Пауновић

Савет родитеља

Никола Марић

Савет родитеља

Илија Пајић

Локална самоуправа

Марија Дамњановић

Локална самоуправа

Јелена Пухмајер

Локална самоуправа

Милан Арсеновић

Наставничко веће

Снежана Берић

Наставничко веће

Биљана Перић

Наставничко веће

Тина Граовац 7/4

Ученик члан школског одбора

Андреа Матић 8/1

Ученик члан школског одбора

 

Школски одбор

ОШ Јанко Веселиновић