OШ Јанко Веселиновић - Шабац

Школски одбор

17. Mar. 2017 :: Састав Школског одбора

Име и презиме

Овлашћени предлагач

Никола Марић, председник

Савет родитеља

Ивана Пауновић

Савет родитеља

Ђорђе Николић

Савет родитеља

Илија Пајић

Локална самоуправа

Марија Дамњановић

Локална самоуправа

Јелена Пухмајер

Локална самоуправа

Милан Арсеновић

Наставничко веће

Снежана Берић

Наставничко веће

Биљана Перић

Наставничко веће

Селена Пејић 7/2

Ученик члан школског одбора

Анђела Васић 8/4

Ученик члан школског одбора

 
 

Школски одбор

ОШ Јанко Веселиновић