OШ Јанко Веселиновић - Шабац

Ритам рада

Школско звоно

МАТИЧНА ШКОЛА

Разред

А група

Пауза за дезинфекцију школског простора

Б група

Први

7:30 – 10:00

30 минута

10:30 – 13:00

Други

7:30 – 10:00

30 минута

10:30 – 13:00

Трећи

7:30 – 10:00

30 минута

10:30 – 13:00

Четврти

7:30 – 10:00

30 минута

10:30 – 13:00

Продужени боравак

10:00 – 16:00

Пети

Понедељак, среда и петак

13:30 – 17:10

Дезинфекција након наставе

Уторак и четвртак

13:30 – 17:10

Шести

Понедељак, среда и петак

13:30 – 17:10

Дезинфекција након наставе

Уторак и четвртак

13:30 – 17:10

Седми

Понедељак, среда и петак

13:30 – 17:10

Дезинфекција након наставе

Уторак и четвртак

13:30 – 17:10

Осми

Понедељак, среда и петак

13:30 – 17:45

Дезинфекција након наставе

Уторак и четвртак

13:30 – 17:45

Напомена: А и Б група другог циклуса се ротирају на недељном нивоу. Часови су у свим разредима у трајању од 30 минута.

 

ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА ШКОЛЕ

ИО

Разред/одељење

Време трајања наставе

Напомена

Велики Церовац

5/4

7:50 – 11:30

Сваки дан – одељење у пуном саставу

 

6/4

7:50 - 11:30

-II-

 

7/5

7:50 - 11:30

-II-

 

8/5

7:50 – 12:05

-II-

Јеленча

Од првог до четвртог разреда

7:30 – 10:00

-II-

Мали Церовац

Од првог до четвртог разреда

8:00 – 10:30

-II-

Мала Врањска

Од првог до четвртог разреда

8:00 – 10:30

-II-

Жабар

Од првог до четвртог разреда

8:00 – 10:30

-II-

Напомена: Трајање часова је 30 минута.

 
 

Ритам рада