OШ Јанко Веселиновић - Шабац

Ваннаставни кадар

Домар школе

Р. Б.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Школска

спрема

Степен стручн.

Стаж

Г . М

Год. живота

1.

АТИЋ ДЕЈАН

КВ радник

3.

7

55

2.

ПОПОВИЋ МИОДРАГ

КВ радник

4.

9

44

 
 

Ваннаставни кадар