OШ Јанко Веселиновић - Шабац

Ваннаставни кадар

Помоћно-технички радници

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКИ РАДНИЦИ

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Школска спрема

Степен стручн.

Стаж

Г . М

Год. живота

ЂУРИЋ

ДАНИЈЕЛА

ОШ

1.

9

38

ЖИВАНОВИЋ

МИЛИЦА

ОШ

1.

26

54

ШОБИЋ

ЈАСМИНА

ОШ

1.

16

45

ИЛИЋ

БРАНКА

ОШ

1.

16

51

СТОЈАНОВИЋ

БОСА

ОШ

1.

11

38

ПЕТРОВИЋ

ОЛИВЕРА

ОШ

1.

13

45

ПЕТРОВИЋ

МИЛЕНА

ОШ

1.

36

61

ПОПОВИЋ

ДЕЈАН

ОШ

1.

24

52

СТОЈАНОВИЋ

ЗОРИЦА

ОШ

1.

21

60

ВЕЉКОВСКИ

БРАНИСЛАВА

ОШ

сервирка, чистачица

1.

12

35

 
 
 
 

Ваннаставни кадар