OШ Јанко Веселиновић - Шабац

Ваннаставни кадар

Административни радници

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИЦИ

 

Р. Б.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Школска

спрема

Степен стручн.

Стаж

Г . М

Год. Живота

1.

АЏИЋ ВЕСНА

Економска школа

4.

13

55

2.

ПАЈИЋ ТАМАРА

Економски факултет

7.

5

33

 
 
 

Ваннаставни кадар