ОШ "Јанко Веселиновић" Шабац    

Ваннаставни кадар

Секретар школе

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ

Р. Б.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Школска спрема

Степен стручн.

Лиценца

Стаж

Г . М

Год. Живота

1.

ИВАНКОВИЋ

МАРИЈА

Правни факултет

7.

+

20

47