OШ Јанко Веселиновић - Шабац

Ваннаставни кадар

Секретар школе

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ

Р. Б.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Школска спрема

Степен стручн.

Лиценца

Стаж

Г . М

Год. Живота

1.

ИВАНКОВИЋ

МАРИЈА

Правни факултет

7.

+

19

46

 
 
 
 

Ваннаставни кадар