OШ Јанко Веселиновић - Шабац

Ваннаставни кадар

Директор и помоћник директора

ДИРЕКТОР И ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Р. Б.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Школска

спрема

Степен стручн.

Лиценца

Стаж

Г . М

Год. Живота

1.

СТОЈАНОВИЋ

ЉИЉАНА

Учитељски факултет

7.

+

21

53

2.

ВУЧИЋЕВИЋ

ДАРКО

Технички факултет

7.

+

14

54

 
 
 

Ваннаставни кадар