OШ Јанко Веселиновић - Шабац

Ваннаставни кадар

Стручни сарадници

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Р. Б.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Школска

спрема

Степен стручн.

Лиценца

Стаж

Г . М

Год. Живота

1.

ЈАНКОВИЋ-ОПАНКОВИЋ

САЊА

Филозофски факултет - психологија

7.

+

29

57

2.

ЈОВАНОВИЋ СВЕТЛАНА

Филозофски факултет - педагогија

7.

+

26

52

3.

ГЛОГОВАЦ СНЕЖАНА

Филозофски факултет - педагогија

7.

+

9

41

4.

ДАШИЋ ДАША

Учитељски факултет

7.

+

31

59

 
 
 

Ваннаставни кадар