ОШ "Јанко Веселиновић" Шабац Кроз времена стара, кроз времена нова, ко се у Јанковој школи кали и свет му је мали!    

Наставни кадар

Предметна настава

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Р. Б.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Школска

спрема

Степен стручн.

Лиценца

Стаж

Г . М

Год. живота

1.

АНТОНИЋ БОРКО

ФФК

7.

+

19

48

2.

АРСЕНОВИЋ МИЛАН

ФФК

7.

+

12

41

3.

АРСЕНОВИЋ МИРЈАНА

ПМФ – географија

7.

+

20

49

4.

БАБИЋ ВЕСНА

Технички факултет

7.

+

20

61

5.

СИМИЋ НЕМАЊА

ФФК

7.

+

10

38

6.

БУДИМИРОВИЋ  ВУЈАНИЋ ДАНИЦА

ПМФ-.биологија

 

7.

+

 

13

 

36

 

7.

ВУЈАНОВИЋ ВЕРОСЛАВА

Математчки факултет

7.

+

35

61

8.

ВУЧЕНОВИЋ  ВЕРИЦА

ВПШ – енглески јез.

6.

+

30

54

9.

ВУЧИЋЕВИЋ ДАРКО

Технички факултет

7.

+

17

57

10.

ГАВРИЛОВИЋ СИНИША

ПМФ –математика магистар

7/2

+

20

52

11.

ДИМИЋ ДАНИЛО

ФФК

7.

+

14

41

12.

ЂОРЂИЋ ЗОРИЦА

Филолошки факултет

7.

+

17

45

13.

ПЕЈИЋ ЖАКЛИНА

ПМФ – географија

7.

+

12

47

14.

ЕРАКОВИЋ ЗОРАН

Музичка академија

7.

+

31

54

15.

ИВАНОВИЋ КАТАРИНА

Филолошки факултет-немачки језик

7.

+

17

42

16.

ЈЕЛИЧИЋ БИЉАНА

Ц1- енглески језик

7.

+

26

55

17.

ЛУКИЋ МАРИЈАНА

Филолошки факултет

7.

+

26

50

18.

БАЈИЋ РАДМИЛА

ВШ ликовних и прим. умет.

6.

+

26

49

19.

ДАКИЋ

   БИЉАНА

Факултет за физички хемију

7.

-

14

42

20.

МИЛОШЕВИЋ ГОРДАНА

Филозофски факуклтет

7.

+

21

48

21.

ИГНОВСКА МАТИЋ КРИСТИНА

Основне студије језика

6.

-

4

41

22.

МИРКОВИЋ НАДА

Филолошки факултет

7.

+

15

43

23.

ПАКЉАНАЦ НЕНАД

Технички факултет

7.

-

6

28

24.

НИКОЛИЋ СВЕТЛАНА

ВПШ – физ./мат.

6.

+

38

62

25.

ОБРЕНОВИЋ ИВАНА

Филозофски факултет

7.

+

13

38

26.

ВАСИЋ ЂОРЂЕ

Музичка академија

7.

+

17

41

27.

ПЕРИЋ БИЉАНА

Математички факултет

7.

+

21

48

28.

ПЕРИШИЋ МИРЈАНА

Филозофски факултет

7.

+

11

38

29.

ПЕТРОВИЋ НАДИЦА

Б2- енглески језик

7.

+

21

61

30.

РАДОВАНОВИЋ МИЛЕ

Филозофски факултет-српски језик

7.

+

38

65

31.

СРДАНОВИЋ БОЈАНА

ПМФ-биологија

7.

+

11

38

32.

МИЛОВАНОВИЋ ДРАГАНА

Висока пословна школа

6.

-

2

28

33.

СТОЈИЋЕВИЋ МАРИЈА

Математички факултет

7.

+

18

45

34.

ТЕОДОРОВИЋ МИРКОВИЋ ДАРИЈА

Филолозофски факултет

7.

+

16

48

35.

СТОЈИЋЕВИЋ ГОРАН

ПМФ –Географски факултет – доктор наука

8.

+

18

48

36.

ВУЧИЋЕВИЋ

          МИЛЕНА

ПМФ-хемија

7.

+

22

43

37.

ЦЕРОВИЋ ВЛАДИМИР

Академија уметности

7.

+

14

37

38.

ШОБИЋ СВЕТОЗАР

Технички факултет

7.

+

13

38

39.

ЂОКИЋ МАРТИНА

Филолошки факултет

7.

-

5

33