OШ Јанко Веселиновић - Шабац

Наставни кадар

Предметна настава

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

 

  Школска спрема

 

Степен стручн.

Лиценца

Стаж

Г . М

Год. живота

АНТОНИЋ БОРКО

ФФК

7.

+

18

47

АРСЕНОВИЋ МИЛАН

ФФК

7.

+

11

40

АРСЕНОВИЋ МИРЈАНА

ПМФ – географија

7.

+

19

48

БАБИЋ ВЕСНА

Технички фак.

7.

+

19

60

СИМИЋ НЕМАЊА

ФФК

7.

+

9

37

БУДИМИРОВИЋ  ВУЈАНИЋ ДАНИЦА

ПМФ-.биологија

 

7.

+

 

12

 

35

 

ВУЈАНОВИЋ ВЕРОСЛАВА

Математчки факултет

7.

+

34

60

ВУЧЕНОВИЋ  ВЕРИЦА

ВПШ – енглески јез.

6.

+

29

52

ВУЧИЋЕВИЋ ДАРКО

Технички фак.

7.

+

16

56

ГАВРИЛОВИЋ СИНИША

ПМФ –математика магистар

7/2

+

19

51

ПАНТИЋ МИЛИЦА

Филолошки факултет

7.

+

14

37

ДИМИЋ ДАНИЛО

ФФК

7.

+

13

40

ЂОРЂИЋ ЗОРИЦА

Филолошки фак.

7.

+

16

44

ПЕЈИЋ ЖАКЛИНА

Географски факултет

7.

+

11

46

ЕРАКОВИЋ ЗОРАН

Музичка академија

7.

+

30

53

ИВАНОВИЋ КАТАРИНА

Филолошки фак.-немачки језик

7.

+

16

41

ЈЕЛИЧИЋ БИЉАНА

Ц1- енглески

7.

+

25

53

ЛУКИЋ МАРИЈАНА

Филолошки фак.

7.

+

25

49

БАЈИЋ РАДМИЛА

ВШ ликовних и прим. умет.

6.

+

25

48

ИЛИЋ СРЕЋКО

ПМФ- физика

7.

-

8

34

МИЛОШЕВИЋ ГОРДАНА

Филозофски фак.

7.

+

20

47

ИГНОВСКА МАТИЋ КРИСТИНА

Гимназија

4.

-

3

40

МИРКОВИЋ НАДА

Филолошки факултет

7.

+

14

42

ПАКЉАНАЦ НЕНАД

Технички факултет

7.

-

4

27

НИКОЛИЋ СВЕТЛАНА

ВПШ – физ./мат.

6.

+

37

60

ОБРЕНОВИЋ ИВАНА

Филозофски факултет

7.

+

12

37

ВАСИЋ ЂОРЂЕ

Музичка академија

7.

+

16

40

ПЕРИЋ БИЉАНА

Математички факултет

7.

+

20

47

ПЕРИШИЋ МИРЈАНА

Филозофски фак.

7.

-

10

37

ПЕТРОВИЋ НАДИЦА

Б2- енглески

7.

+

20

58

РАДОВАНОВИЋ МИЛЕ

Филозофски фак.-српски језик

7.

+

37

63

СРДАНОВИЋ БОЈАНА

ПМФ-биологија

7.

-

10

37

МИЛОВАНОВИЋ ДРАГАНА

Висока пословна школа

6.

-

1

27

СТОЈИЋЕВИЋ МАРИЈА

Математички факултет

7.

+

17

44

МИЛОШЕВИЋ ЖИВАН

ФФК

7.

-

4

31

ТЕОДОРОВИЋ МИРКОВИЋ ДАРИЈА

Филолозофски фак.

7.

+

15

47

СТОЈИЋЕВИЋ ГОРАН

ПМФ –Географски факултет – доктор наука

8.

+

17

47

ХРЕПИЋ ВЛАДИМИРА

ПМФ-хемија

7.

+

11

42

ЦЕРОВИЋ ВЛАДИМИР

Академија уметности

7.

+

13

36

ШОБИЋ СВЕТОЗАР

Технички фак.

7.

+

12

37

ЧЕКИЋ СВЕТОЗАР

ПМФ –Географски факултет/ специјалистичке ст.

7/1

+

30

60

РАДОВАНОВИЋ КАТАРИНА

Филозофски фак.-српски језик

7.

-

1

24

ДОБРИВОЈЕВИЋ ВЕСНА

Филозофски фак.

7.

-

7

34

 
 
 
 

Наставни кадар