OШ Јанко Веселиновић - Шабац

Наставни кадар

Предметна настава

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Школска

спрема

Степен стручн.

Лиценца

Стаж

Г . М

Год. живота

АНТОНИЋ БОРКО

ФФК

7.

+

17

46

АРСЕНОВИЋ МИЛАН

ФФК

7.

+

11

39

АРСЕНОВИЋ МИРЈАНА

ПМФ – географија

7.

+

18

47

БАБИЋ ВЕСНА

Технички факултет

7.

+

18

59

СИМИЋ НЕМАЊА

ФФК

7.

+

8

36

БУДИМИРОВИЋ  ВУЈАНИЋ ДАНИЦА

ПМФ-.биологија

 

7.

+

 

11

 

34

 

ВУЈАНОВИЋ ВЕРОСЛАВА

Математчки факултет

7.

+

33

59

ВУЧЕНОВИЋ  ВЕРИЦА

ВПШ – енглески јез.

6.

+

29

51

ВУЧИЋЕВИЋ ДАРКО

Технички факултет

7.

+

14

55

ГАВРИЛОВИЋ СИНИША

ПМФ –математика магистар

8.

+

18

50

ПАНТИЋ МИЛИЦА

Филолошки факултет

7.

+

12

36

ДИМИЋ ДАНИЛО

ФФК

7.

+

13

39

ЂОРЂИЋ ЗОРИЦА

Филолошки факултет

7.

+

15

43

ПЕЈИЋ ЖАКЛИНА

ПМФ – географија

7.

-

11

45

ЕРАКОВИЋ ЗОРАН

Музичка академија

7.

+

30

52

ИВАНОВИЋ КАТАРИНА

Филолошки факултет-немачки језик

7.

+

15

40

ЈЕЛИЧИЋ БИЉАНА

Ц1- енглески

7.

+

24

52

ЛУКИЋ МАРИЈАНА

Филолошки факултет

7.

+

25

48

БАЈИЋ РАДМИЛА

ВШ ликовних и прим. умет.

6.

+

24

47

ИЛИЋ СРЕЋКО

ПМФ- физика

7.

-

7

33

МИЛОШЕВИЋ ГОРДАНА

Филозофски факултет

7.

+

20

46

ИГНОВСКА МАТИЋ КРИСТИНА

Гимназија

4.

-

2

39

МИРКОВИЋ НАДА

Филолошки факултет

7.

+

13

41

ПАКЉАНАЦ НЕНАД

Технички факултет

6.

-

3

26

НИКОЛИЋ СВЕТЛАНА

ВПШ – физ./мат.

6.

+

36

59

ОБРЕНОВИЋ ИВАНА

Филозофски факултет

7.

+

11

36

ВАСИЋ ЂОРЂЕ

Музичка академија

7.

+

14

39

ПЕРИЋ БИЉАНА

Математички факултет

7.

+

20

46

ПЕРИШИЋ МИРЈАНА

Филозофски факултет

7.

-

10

36

ПЕТРОВИЋ НАДИЦА

Б2- енглески

7.

+

19

57

РАДОВАНОВИЋ МИЛЕ

Филозофски факултет-српски језик

7.

+

36

62

СРДАНОВИЋ БОЈАНА

Биолошки факултет

7.

-

9

36

ТОДОРОВИЋ АЛЕКСАНДАР

Гимназија

4.

-

2

32

СТОЈИЋЕВИЋ МАРИЈА

Математички факултет

7.

+

16

43

СИМИЋ МИЛАН

ФФК

7.

-

4

35

ТЕОДОРОВИЋ МИРКОВИЋ ДАРИЈА

Филолозофски факултет

7.

+

14

46

УРОШЕВИЋ МИОМИР

Филозофски факултет

7.

+

31

65

ХРЕПИЋ ВЛАДИМИРА

Хемијски факултет

7.

+

10

41

ЦЕРОВИЋ ВЛАДИМИР

Академија уметности

7.

+

12

35

ШОБИЋ СВЕТОЗАР

Технички факултет

7.

+

11

36

ЧЕКИЋ СВЕТОЗАР

ПМФ –Географски факултет

7/2

+

29

59

 
 
 

Наставни кадар