OШ Јанко Веселиновић - Шабац

Наставни кадар

Разредна настава

РАЗРЕДНА НАСТАВА

 

Р. Б.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Школска спрема

Степен стручн.

Лиценца

Стаж

Г . М

Год. живота

1.

АНДРИЋ

ЈОВАНКА

Педагошка академија

6.

+

   37

59

2.

БОЈИЋ

ЖЕЉКА

Учитељски факултет

7.

+

26

54

3.

ВЕЧЕРИНОВИЋ

ТАТЈАНА

Учитељски факултет

7.

+

33

56

4.

ДАМЈАНОВИЋ

МИЛИЦА

Учитељски факултет

7.

+

30

54

5.

КРСМАНОВИЋ

ДЕЈАН

Учитељски факултет

7.

+

12

48

6.

ДИМИТРИЈЕВИЋ

СВЕТЛАНА

Учитељски факултет

7.

+

41

63

7.

ЂОКИЋ

РАДЕНКА

Учитељски факултет

7.

+

23

63

8.

ЂУРЂЕВИЋ

СВЕТЛАНА

Учитељски факултет

7.

+

27

50

9.

НЕДЕЉКОВИЋ

ЉИЉАНА

Педагошки факултет

7.

+

19

60

10.

МИЛОСАВЉЕВИЋ

ВИОЛЕТА

Учитељски факултет

7.

+

24

47

11.

БЕРИЋ

СНЕЖАНА

Учитељски факултет

7.

+

9

53

12.

ПРЕРАДОВИЋ

МАРИЈАНА

Учитељски факултет

7.

-

8

31

13.

ПАЈИЋ

СОЊА

Учитељски факултет

7.

+

29

52

14.

ВЛАЈКОВИЋ

БИЉАНА

Учитељски факултет

7.

+

15

47

15.

ПОПОВИЋ

ТАТЈАНА

Учитељски факултет

7.

+

27

56

16.

РАНКОВИЋ

МИРА

Педагошка академија

6.

+

23

58

17.

КРАСТАВЧЕВИЋ

ДЕЈАН

Учитељски факултет

7.

+

13

56

18.

СЕВИЋ

БОРКА

Учитељски факултет

7.

+

18

48

19.

СИМИЋ

ЉУБИЦА

Учитељски

факултет

7.

+

28

60

20.

ЦВЕЈИЋ

КАТАРИНА

Учитељски факултет

7.

+

18

47

21.

КРЕЧКОВИЋ

РАДМИЛА

Учитељски факултет

7.

+

17

57

22.

НОВАКОВИЋ

ЗОРИЦА

Учитељски

факултет

7.

+

15

49

23.

ДОКИЋ ПОЗНАНОВИЋ

САБИНЕ

Учитељски

факултет

7.

+

8

51

 
 
 
 

Наставни кадар