OШ Јанко Веселиновић - Шабац

Материјално-технички и просторни услови рада

22. Mar. 2015 :: Опремљеност школе

Наставна

средства

Шабац

Јеленча

Церовац I

Церовац II

Жабар

Мала Врањска

Укупно

графоскоп

6

1

1

1

1

1

11

мало прој.платно

5

-

-

-

-

-

5

велико прој. платно

2

-

-

-

-

-

2

радио-касетофон

11

1

1

1

1

1

16

тв-пријемник

3

-

-

-

-

-

3

видео-рикордер

2

-

-

-

-

-

2

фото-копир апарат

2

-

-

-

-

-

2

рачунар

24

1

1

5

1

2

34

лаптоп

4

-

-

-

-

-

4

скенер

2

-

-

-

-

-

2

мобилне табле

10

1

1

1

1

1

15

видео-камера

1

-

-

-

-

-

1

ласерски штампач

4

1

-

-

-

1

6

ласерски штампач у боји

1

-

-

-

-

-

1

штампач (иглич.)

1

-

-

-

-

-

1

ЦД плејер

6

1

1

1

1

1

11

мини-линија

2

-

-

-

-

-

2

видео-бим

2

-

1

-

-

-

3

УКУПНО

88

6

6

9

5

7

121

ОПРЕМА И НАМЕШТАЈ

Целокупна опрема и намештај у матичној школи и у издвојеним јединицама су у релативно очуваном стању. Потребне су поправке и дотеривања, уколико то финансијска ситуација школе буде дозволила. Финансијска ситуација ограничава и набавку нових средстава.

 

Материјално-технички и просторни услови рада

ОШ Јанко Веселиновић