OШ Јанко Веселиновић - Шабац

Материјално-технички и просторни услови рада

22. Mar. 2015 :: Општи подаци школе

Назив школе

ОШ „Јанко Веселиновић“  Шабац

Адреса

Карађорђева 48 Шабац

Број телефона

015/343-411, 015/341-025, 015/343-325,015/351-491

Факс

015/343-411

Електронска адреса

osjankovsa@yahoo.com

Веб сајт

www.osjvsabac.edu.rs

 

Материјално-технички и просторни услови рада

ОШ Јанко Веселиновић