ОШ "Јанко Веселиновић" Шабац    

Савети

САВЕТИ ЗА РОДИТЕЉЕ

ПОМОЗИТЕ СВОМ ДЕТЕТУ ДА ПРАВИЛНО УЧИ

Обезбедите неопходне услове потребне за учење сваком детету:

  • радноместо,
  • мир у време учења,
  • правилан распоред дневних активности.

Детаљније о условима потребним за успешно учење можете да сазнате од учитеља свог детета, педагога или психолога школе.

Kонтролишите да ли се Ваше дете придржава распореда дневних активности. Само тако ће стицати радне и друге навике, што је веома важно за успех у учењу.

Водите рачуна да Ваше дете сваки дан започиње учење у исто време и на истом месту.

Не присиљавајте дете да по доласку из школе или одмах после ручка почне са учењем.

Обезбедите такве услове детету да има доста времена за спавање.

Уколико се дете бави неком активношћу која је у његовом распореду планирана у токудана (игра се, учи и слично) не треба да га прекидате и тражите од њега да ради нешто друго. На пример, није добро да у време учења дете прекидате и тражите од њега да оде у продавницу ...

Ако је детету време за игру, немојте га прекидати и тражити да вам у нечему помаже.

Ако је време за спавање, није добро да у то време одлазите у посете и слично.

Ваше дете ће успети само под условом да се и  Ви и дете придржавате распореда дневних активности.

Увек се интересујте код свог детета како је било у школи, шта је ново учило и које домаће задатке има.

Редовно контактирајте са одељењским старешином и интересујте се за рад и резултате рада Вашег детета. Тако ћете бити у стању да стално пратите његов рад  и да му пружате помоћ онда када му је потребна.

За све што вам није довољно познато из области васпитања деце можете да се посаветујете са школским педагогом или психологом.

Домаће задатке Вашег детета никада немојте радити уместо њега. Иако Вам је жеља да му помогнете, тако му никада нећете помоћи.

Ако Ваше дете потражи помоћ при изради домаћих задатака, немојте то да одбијете. Сагледајте у чему су тешкоће на које је дете наишло. У зависности од врсте тешкоћ етреба да одлучите сами да ли и како детету да помогнете или ћете га упутити да објашњење тражи од наставника.

Ако нисте у могућности да стручно објасните задатак , требало би да своје дете навикавате да од наставника тражи помоћ.

Пратите квалитет читања и писања Вашег детета, јер у школи нема довољно времена за вежбање ових важних вештина. Савладано правилно читање и писање је нужан услов за успех у свим наставним предметима.

Проверавајте како Ваше дете чита и да ли разуме прочитано. Добро савладана техника читања је неопходан услов за успешно учење и решавање задатака. Зато инсистирајте на свакодневном вежбању читања (брзина и разумевање прочитаног).

Ако дете има потешкоћа у памћењу задатака и то се може превазићи. Памћење се вежба учењем песама или краћих текстова напамет, диктирањем и записивањем краћих реченица или делова текста и слично.

Тражите од Вашег детета да Вам исприча оно што је током дана научило.

Ако Ваше дете не тражи помоћ при изради домаћих задатака, то не мора да значи да му она није потребна. Зато са дететом разговарајте о домаћим задацима, прегледајте му свеске, разговарајте са наставником и тако ћете сазнати да ли је и у којој мери потребна помоћ Вашем детету.

Ваше дете може да има проблема у учењу и зато што не зна правилно да учи. Тражите помоћ од школског педагога у  томе како да помогнете детету у правилном и успешном учењу.

Дружите се са дететом, заједно идите на излете, у позориште, биоскоп, заједно гледајте дечије ТВ емисије. О свему томе треба да разговарате и да подстичете дете да поставља питања и да, самостално или уз Вашу помоћ, трага за одговорима.

Ако Ваше дете оправдано изостаје из школе, немојте тражити од учитеља да оправда то што није урадило домаће задатке или што није научило неко градиво. У таквим ситуацијама треба да ступите у контакт са учитељем или другим ђацима из одељења и да сазнате шта је све требало да науче и ураде. Тако неће заостајати за осталима и неће имати празнина у знању.

Вашем детету је потребна помоћ учитеља и наставника ако је изостало из школе, ако не може да савлада одређено градиво. Објасните детету значај допунске наставе и прихватите је добронамерно ако има потребе за њом. Тиме ћете добити стручну помоћ наставника. Допунску наставу не похађају само слаби ђаци. У њу могу да буду укључени и одлични ђаци уколико су, из оправданих разлога, изостајали са наставе.

Ако се код Вашег детета појаве и неки други проблеми везани за његово учење и напредовање, обратите се педагогу и психологу школе.