OШ Јанко Веселиновић - Шабац

Вести

Пети филолошки камп

Од 4. до 6. фебруара 2019. године, одржан је Пети филолошки камп у ОШ "Јанко Веселиновић" Шабац. Камп је успешно реализован и посетило га је око 200 ученика из готово свих основних школа из Шапца. У реализацији кампа су учествовали наставници српског језика из ОШ "Јанко Веселиновић" Шабац, ОШ "Стојан Новаковић" Шабац, и ОШ "Мајур" Мајур. Наставу енглеског језика су реализовали наставници ОШ "Јанко Веселиновић" Шабац.

 
 

Вести