OШ Јанко Веселиновић - Шабац

Савет родитеља

17. Mar. 2017 :: Чланови савета родитеља

Чланови Савета родитеља по одељењима:

Име u презиме

Представник одељења:

Дарко Цвејић,

11

СоњаЋалић Теодоровић, 

12

Радмила Павловић,

13

Милица Васић,

1    Јеленча

Наташа Пјевалица,

1/3    Церовац

Биљана Станојевић,

1. Мала Врањска

Оливера Поповић,

1. и 3. Жабар

Никола Марић,

21

Јасна Лазић,

22

Јелена Подгорац Јовановић,

23

Гордана Јарић,

2. Јеленча

Данијела Ђурић,

2./4 Церовац

Катарина Богићевић,

2. Мала Врањска

Снежана Исаковић,

2. и 4. Жабар

Бранимир Иветић,

31

Славен Вукомановић,

32

Жељко Ђурђевић,

33

Данијела Јаковљевић,

3. Јеленча

Снежана Лазић,

3. Мала Врањска

Роберт Кикић,

41

Сања Лукић,

42

Саша Лазаревић,

43

Сања Васић,

4. Јеленча

Весна Лазић,

4. Мала Врањска

Тања Лазаревић,

51

Саша Глигорић,

52

Венера Андрић,

53

Катарина Ковачевић,

54

Маја Ђурић,

55

Ана Пантелић Неговановић,

61

Дубравка Терзић,

62

Марија Радовановић,

63

Наташа Радивојевић,

64

Тања Поповић,

65

Мирослав Лазаревић,

71

Марина Марковић,

72

Катарина Николић,

73

Борисав Спајић,

74

Зоран Исаиловић,

75 Церовац

Ксенија Мишић,

81

Марко Росић,

82

Александра Ђурковић,

83

Биљана Јањић,

84

Милан Исаковић

85

 
 

Савет родитеља

ОШ Јанко Веселиновић