OШ Јанко Веселиновић - Шабац

Јавне набавке

25. Jul. 2017 :: 25.7.2017. - Посебан линијски превоз радника и ученика ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац ЈНМВ бр. 02/2017

Рок за достављање понуда је 02.08.2017. године до 12:00 часова.

Отварање понуда је 02.8.2017. у 12ч и 15 мин.

Документи

 

Јавне набавке

ОШ Јанко Веселиновић