OШ Јанко Веселиновић - Шабац

Јавне набавке

19. Jul. 2017 :: 19.7.2017. - Извођење радова на реконструкцији кровног покривача на фискултурној сали у матичној школи у Шапцу ЈНМВ бр. 01/2017.

Рок за достављање понуда је 27.07.2017. године до 12:00 часова.

Отварање понуда је 27.7.2017. у 12ч и 15 мин.

Документи

 

Јавне набавке

ОШ Јанко Веселиновић