OШ Јанко Веселиновић - Шабац

Јавне набавке

12. Jul. 2016 :: 12.07.2016. - Извођење грађевинско-занатских радова на школској згради матичне школе у Шапцу - ЈНМВ бр. 01/2016

Извођење  грађевинско-занатских радова на школској згради матичне школе у  Шапцу - ЈНМВ бр. 01/2016

  • Отварање понуда: 20. јул 2016. у 12.15 часова

Документи

 

Јавне набавке

ОШ Јанко Веселиновић