OШ Јанко Веселиновић - Шабац

Јавне набавке

3. Jun. 2015 :: 03.06.2015. - Извођење грађевинско занатских радова на школској згради матичне школе у Шапцу

  • Рок за достављање понуда је 11.06.2015. године до 12:00 часова.
  • Поступак јавног отварања понуда је 11.06.2015. године у 12:15 часова.

Документи

 

Јавне набавке

ОШ Јанко Веселиновић