OШ Јанко Веселиновић - Шабац

Ваннаставни кадар

Домар школе

Р. Б.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Школска

спрема

Степен стручн.

Стаж

Г . М

1.

АТИЋ ДЕЈАН

КВ

3.

18

 
 

Ваннаставни кадар