OШ Јанко Веселиновић - Шабац

Ваннаставни кадар

Помоћно-технички радници

Р. Б.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Школска

спрема

Степен стручн.

Стаж

Г . М

 1.  

ЂУРИЋ

ДАНИЈЕЛА

ОШ

1.

3

 1.  

ЖИВАНОВИЋ

МИЛИЦА

ОШ

1.

20.11

 1.  

ШОБИЋ

ЈАСМИНА

ОШ

1.

10.4

 1.  

ИЛИЋ

БРАНКА

ОШ

1.

8.1

 1.  

СТОЈАНОВИЋ

БОСА

ОШ

1.

4

 1.  

ЈАЊАТОВИЋ

ОЛИВЕРА

ОШ

1.

8.5

 1.  

ПЕТРОВИЋ

МИЛЕНА

ОШ

1.

32.9

 1.  

ПОПОВИЋ

ДЕЈАН

ОШ

1.

19.6

 1.  

ПОПОВИЋ

МИОДРАГ

ОШ

1.

10

 1.  

СИМИЋ

ГОРДАНА

ОШ

1.

14.9

 1.  

СТОЈАНОВИЋ

ЗОРИЦА

ОШ

1.

13.11

 1.  

ВЕЉКОВСКИ

БРАНИСЛАВА

ОШ

сервирка

1.

6

 
 

Ваннаставни кадар