OШ Јанко Веселиновић - Шабац

Ваннаставни кадар

Административни радници

Р. Б.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Школска

спрема

Степен стручн.

Стаж

Г . М

1.

АЏИЋ ВЕСНА

Економска школа

4.

15.9

2.

ПЕРИЋ СТЕВАН

Економски факултет

7.

32.11

 
 

Ваннаставни кадар