OШ Јанко Веселиновић - Шабац

Ваннаставни кадар

Секретар школе

Р. Б.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Школска

спрема

Степен стручн.

Лиценца

Стаж

Г . М

1.

ИВАНКОВИЋ

МАРИЈА

Правни фак.

7.

+

11

 
 

Ваннаставни кадар