OШ Јанко Веселиновић - Шабац

Ваннаставни кадар

Директор и помоћник директора

Р. Б.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Школска

спрема

Степен стручн.

Лиценца

Стаж

Г . М

1.

СТОЈАНОВИЋ

ЉИЉАНА

Учитељски факултет

7.

+

14.4

2.

МИТРОВИЋ

МИТАР

Технички фак.

7.

+

38.8

 
 

Ваннаставни кадар