ОШ "Јанко Веселиновић" Шабац    

Ваннаставни кадар

Директор и помоћник директора

ДИРЕКТОР И ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Р. Б.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Школска спрема

Степен стручн.

Лиценца

Стаж

Г . М

Год. Живота

1.

СТОЈАНОВИЋ

ЉИЉАНА

Учитељски факултет

7.

+

22

54

2.

ВУЧИЋЕВИЋ

ДАРКО

Технички фак.

7.

+

14

55