ОШ "Јанко Веселиновић" Шабац    

Ваннаставни кадар

Стручни сарадници

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Р. Б.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Школска спрема

Степен стручн.

Лиценца

Стаж

Г . М

Год. Живота

1.

ЈАНКОВИЋ-ОПАНКОВИЋ

САЊА

Филозофски фак.

7.

+

30

57

2.

ЈОВАНОВИЋ СВЕТЛАНА

Филозофски фак.

7.

+

26

52

3.

ГЛОГОВАЦ СНЕЖАНА

Филозофски фак.

7.

+

10

42

4.

ДАШИЋ ДАША

Учитељски факултет

7.

+

32

60