OШ Јанко Веселиновић - Шабац

Ваннаставни кадар

Стручни сарадници

Р. Б.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Школска

спрема

Степен стручн.

Лиценца

Стаж

Г . М

1.

ЈАНКОВИЋ-ОПАНКОВИЋ

САЊА

Филозофски фак.

7.

+

23 7

2.

ЈОВАНОВИЋ СВЕТЛАНА

Филозофски фак.

7.

+

18

3.

ДАШИЋ ДАША

Учитељски факултет

7.

+

23.3

4.

СТОЈАНОВИЋ МАРКОВИЋ ДУШИЦА

Технички факултет

7.

+

24

5.

ОБРЕНОВИЋ ИВАНА

Филозофски фак.

7.

+

5

 
 

Ваннаставни кадар