ОШ "Јанко Веселиновић" Шабац    

Наставни кадар

Предметна настава

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Р. Б.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Школска

спрема

Степен стручн.

Лиценца

Стаж

Г . М

Год. живота

1.

АНТОНИЋ БОРКО

ФФК

7.

+

18

47

2.

АРСЕНОВИЋ МИЛАН

ФФК

7.

+

11

40

3.

АРСЕНОВИЋ МИРЈАНА

ПМФ – географија

7.

+

19

48

4.

БАБИЋ ВЕСНА

Технички фак.

7.

+

19

60

5.

СИМИЋ НЕМАЊА

ФФК

7.

+

9

37

6.

БУДИМИРОВИЋ  ВУЈАНИЋ ДАНИЦА

ПМФ-.биологија

 

7.

+

 

12

 

35

 

7.

ВУЈАНОВИЋ ВЕРОСЛАВА

Математчки факултет

7.

+

34

60

8.

ВУЧЕНОВИЋ  ВЕРИЦА

ВПШ – енглески јез.

6.

+

29

52

9.

ВУЧИЋЕВИЋ ДАРКО

Технички фак.

7.

+

16

56

10.

ГАВРИЛОВИЋ СИНИША

ПМФ –математика магистар

7/2

+

19

51

11.

ДИМИЋ ДАНИЛО

ФФК

7.

+

13

40

12.

ЂОРЂИЋ ЗОРИЦА

Филолошки фак.

7.

+

16

44

13.

ПЕЈИЋ ЖАКЛИНА

ПМФ – географија

7.

-

11

46

14.

ЕРАКОВИЋ ЗОРАН

Музичка академија

7.

+

30

53

15.

ИВАНОВИЋ КАТАРИНА

Филолошки фак.-немачки језик

7.

+

16

41

16.

ЈЕЛИЧИЋ БИЉАНА

Ц1- енглески

7.

+

25

53

17.

ЛУКИЋ МАРИЈАНА

Филолошки фак.

7.

+

25

49

18.

БАЈИЋ РАДМИЛА

ВШ ликовних и прим. умет.

6.

+

25

48

19.

МАРКОВИЋ

      ДАНИЈЕЛА

Висока школа

6..

-

1

43

20.

МИЛОШЕВИЋ ГОРДАНА

Филозофски фак.

7.

+

20

47

21.

ИГНОВСКА МАТИЋ КРИСТИНА

Гимназија

4.

-

3

40

22.

МИРКОВИЋ НАДА

Филолошки факултет

7.

+

14

42

23.

ПАКЉАНАЦ НЕНАД

Технички факултет

7.

-

5

28

24.

НИКОЛИЋ СВЕТЛАНА

ВПШ – физ./мат.

6.

+

37

60

25.

ОБРЕНОВИЋ ИВАНА

Филозофски факултет

7.

+

12

37

26.

ВАСИЋ ЂОРЂЕ

Музичка академија

7.

+

16

40

27.

ПЕРИЋ БИЉАНА

Математички факултет

7.

+

20

47

28.

ПЕРИШИЋ МИРЈАНА

Филозофски фак.

7.

-

10

37

29.

ПЕТРОВИЋ НАДИЦА

Б2- енглески

7.

+

20

58

30.

РАДОВАНОВИЋ МИЛЕ

Филозофски фак.-српски језик

7.

+

37

63

31.

СРДАНОВИЋ БОЈАНА

ПМФ-биологија

7.

-

10

37

32.

МИЛОВАНОВИЋ ДРАГАНА

Висока пословна школа

6.

-

1

27

33.

СТОЈИЋЕВИЋ МАРИЈА

Математички факултет

7.

+

17

44

34.

ТЕОДОРОВИЋ МИРКОВИЋ ДАРИЈА

Филолозофски фак.

7.

+

15

47

35.

СТОЈИЋЕВИЋ ГОРАН

ПМФ –Географски факултет – доктор наука

8.

+

17

47

36.

ВУЧИЋЕВИЋ

          МИЛЕНА

ПМФ-хемија

7.

+

21

42

37.

ЦЕРОВИЋ ВЛАДИМИР

Академија уметности

7.

+

13

36

38.

ШОБИЋ СВЕТОЗАР

Технички фак.

7.

+

12

37

39.

ДОБРИВОЈЕВИЋ ВЕСНА

Филозофски фак.

7.

-

7

34