OШ Јанко Веселиновић - Шабац

Наставни кадар

Предметна настава

Р. Б.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Школска

спрема

Степен стручн.

Лиценца

Стаж

Г . М

1.

АНТОНИЋ БОРКО

ФФК

7.

+

17

2.

ДЕЛИЋ ЈОВИЦА

ФФК

7.

+

14.11

3,

АРСЕНОВИЋ МИРЈАНА

ПМФ – географија

7.

+

13

4,

ЛУКИЋ МАРИЈАНА

Филолошки фак.

7.

+

18.11

5,

ВУЈАНОВИЋ ВЕРОСЛАВА

Математчки факултет

7.

+

27.6

6,

ДРАГАШ МИНА

Филолошки фак

7.

-

3

7,

БУДИМИРОВИЋ ВУЈАНИЋ ДАНИЦА

ПМФ-.биологија

7.

-

5.4

8,

ГАВРИЛОВИЋ СИНИША

ПМФ –математика магистар

8.

+

12.6

9,

ПЕЈИЋ ЖАКЛИНА

ПМФ – географија

7.

-

5.8

10,

ЂОРЂИЋ ЗОРИЦА

Филолошки фак.

7.

-

10

11,

ЕРАКОВИЋ ЗОРАН

Музичка академија

7.

+

23.11

12,

ПАВЛОВИЋ МИРЈАНА

Филолошки фак.

7.

-

4

13,

РАШКОВИЋ МИРЈАНА

Филолошки фак.

7.

-

3.6

14,

ТЕОДОРОВИЋ

МИРКОВИЋ ДАРИЈА

Филолозофски фак.

7.

+

7.10

15,

ИВАНОВИЋ КАТАРИНА

Филолошки фак.-немачки језик

7.

+

9

16,

ХРЕПИЋ ВЛАДИМИРА

ПМФ-хемија

7.

+

6

17,

БАЈИЋ РАДМИЛА

ВШ ликовних и прим. умет.

6.

+

18.8

18,

ДИМИЋ ДАНИЛО

ФФК

7.

+

6.1

19,

СРДАНОВИЋ БОЈАНА

Дипломирани биолог - заштита животне средине

7.

-

4.2

20,

МИТРОВИЋ МИТАР

Технички факултет

7.

+

41.3

21,

СТОЈИЋЕВИЋ МАРИЈА

Математички факултет

7.

+

10.9

22,

НИКОЛИЋ СВЕТЛАНА

ВПШ – физ./мат.

6.

+

30.6

23,

ПЕРИЋ БИЉАНА

Математички факултет

7.

+

14

24,

РАДОВАНОВИЋ МИЛЕ

Филозофски фак.-српски језик

7.

+

30.7

25,

ОБРЕНОВИЋ ИВАНА

Филозофски факултет - историја

7.

-

5

26,

ВУЧЕНОВИЋ ВЕРИЦА

ВПШ – енглески јез.

6.

+

22.6

27,

УРОШЕВИЋ МИОМИР

Филозофски фак. историја

7.

+

32.9

28,

МИЛОШЕВИЋ ГОРДАНА

Филозофски фак. - историја

7.

+

14

29,

МИЋИЋ ОПАЧИЋ САНЕЛА

ВТШСС

6.

-

1

30,

ЈЕЛИЧИЋ БИЉАНА

Ц1- енглески

7.

+

20.5

31,

ПЕТРОВИЋ НАДИЦА

Б2- енглески

7.

+

14

32,

БАБИЋ ВЕСНА

Технички фак.

7.

+

12.5

33,

ВУЧИЋЕВИЋ ДАРКО

Технички фак.

7.

+

16.4

34,

АРСЕНОВИЋ МИЛАН

ФФК

7.

+

4.1

35,

ПАНТИЋ МИЛИЦА

Филолошки факултет

7.

+

7

36,

БАЈИЋ МАРИЈАНА

ФОН-инф. системи и тех.

7.

+

8.6

37,

МИЛОШЕВСКИ МИРЈАНА

Филолошки факултет

7.

-

3

38,

МИЛОВАНОВИЋ НЕНАД

Саобраћајни факултет

7.

-

4,6

39,

НИКОЛИЋ ЂОРЂЕ

ПМФ - хемија

7.

-

15

40,

ЦЕРОВИЋ ВЛАДИМИР

Ликовна академија

7.

+

6.8

41. НЕДЕЉКОВИЋ ВЛАДИМИР Технички факултет 7. - 3

42,

ПАНТИЋ МИЛАН

Музичка академија

7.

-

1.3

43,

МИРКОВИЋ НАДА

Филолошки факултет - енглески језик

7.

+

8,1

44, КОМНЕНИЋ СЛАВИЦА ПМФ - билологија 7. + 5,9
45, МАРСЕНИЋ ТИЈАНА Уметничка школа 4. - 0,3
46. ДОБРИВОЈЕВИЋ ВЕСНА Филозофски факултет - историја 7. - 5
47. СТАНИЋ ЈЕЛЕНА ПМФ - хемија 7, - 2,3

 

 
 

Наставни кадар