OШ Јанко Веселиновић - Шабац

Наставни кадар

Разредна настава

РАЗРЕДНА НАСТАВА

 

Р. Б.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Школска

спрема

Степен стручн.

Лиценца

Стаж

Г . М

Год. живота

1.

АНДРИЋ

ЈОВАНКА

Педагошка академија

6.

+

   34

56

2.

БОЈИЋ

ЖЕЉКА

Учитељски факултет

7.

+

22. 5

51

3.

ВЕЧЕРИНОВИЋ

ТАТЈАНА

Учитељски факултет

7.

+

30

53

4.

ДАМЈАНОВИЋ

МИЛИЦА

Учитељски факултет

7.

+

27.5

51

5.

КРСМАНОВИЋ

ДЕЈАН

Учитељски факултет

7.

+

9

45

6.

ДИМИТРИЈЕВИЋ

СВЕТЛАНА

Учитељски факултет

7.

+

38.6

60

7.

ЂОКИЋ

РАДЕНКА

Учитељски факултет

7.

+

19.5

60

8.

ЂУРЂЕВИЋ

СВЕТЛАНА

Учитељски факултет

7.

+

   23. 5

     47

9.

ЈОВАНОВИЋ

СМИЉКА

Учитељски факултет

7.

-

5.5

43

10.

НЕДЕЉКОВИЋ

ЉИЉАНА

Педагошки факултет

7.

+

16

57

11.

МИЛОСАВЉЕВИЋ

ВИОЛЕТА

Учитељски факултет

7.

+

21

44

12.

БЕРИЋ

СНЕЖАНА

Учитељски факултет

7.

+

6

50

13.

ПРЕРАДОВИЋ

МАРИЈАНА

Учитељски факултет

7.

-

5

28

14.

ПАЈИЋ

СОЊА

Учитељски факултет

7.

+

25. 5

47

15.

ВЛАЈКОВИЋ

БИЉАНА

Учитељски факултет

7.

+

11.8

44

16.

ПОПОВИЋ

ТАТЈАНА

Учитељски факултет

7.

+

24.5

52

17.

РАНКОВИЋ

МИРА

Педагошка академија

6.

+

20

55

18.

КРАСТАВЧЕВИЋ

ДЕЈАН

Учитељски факултет

7.

+

10

52

19.

СЕВИЋ

БОРКА

Учитељски факултет

7.

+

15

45

20.

СИМИЋ

ЉУБИЦА

Учитељски

факултет

7.

+

25

56

21.

ЦВЕЈИЋ

КАТАРИНА

Учитељски факултет

7.

+

15

44

22.

КРЕЧКОВИЋ

РАДМИЛА

Учитељски факултет

7.

+

14

53

23.

НОВАКОВИЋ

ЗОРИЦА

Учитељски

факултет

7.

+

12.5

46

24.

ДОКИЋ ПОЗНАНОВИЋ

САБИНЕ

Учитељски

факултет

7.

+

5

48

 
 
 

Наставни кадар